Publikačná činnosť

Májeková, Jana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • HEGEDÜŠOVÁ, Katarína** – KORZENIAK, Joanna – MÁJEKOVÁ, Jana – STOICA, Adrian – COLDEA, Gheorghe – KUZEMKO, Anna – BUDZHAK, Vasyl – TOKARYUK, Alla – CHORNEY, Illja I. – ŠKODOVÁ, Iveta. Syntaxonomical revision of the Triseto flavescentis-Polygonion bistortae alliance in the Carpathians. In Plant Biosystems : an international journal dealing with all aspects of plant biology, 2021, vol. 155, no. 1, p. 16-41. (2020: 2.838 – IF, Q2 – JCR, 0.575 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1126-3504. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/11263504.2020.1801877 Typ: ADCA
  • MÁJEKOVÁ, Jana. Geranium purpureum na antropogénnych biotopoch železničných a električkových tratí mestskej časti Bratislava-Nové Mesto = Geranium purpureum in the anthropogenic biotopes of railway and tram tracks in Bratislava borough Nové Mesto. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 9-19. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • MÁJEKOVÁ, JanaLETZ, Dominik RomanMEREĎA, Pavol, ml.. Zaujímavejšie nálezy cievnatých rastlín na území Bratislavy. Časť 1 = Interesting records of vascular plants in the area of Bratislava city. Part 1. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 21-73. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB