Publikačná činnosť

Valentovičová, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • DEMECSOVÁ, LorianaZELINOVÁ, Veronika**LIPTÁKOVÁ, ĽubicaVALENTOVIČOVÁ, KatarínaTAMÁS, Ladislav. Increased NO level and glutathione peroxidase activity play a key role in indole-3-butyric acid-mediated enhanced cadmium tolerance in the barley root tip. In 8th Plant Nitric Oxide International Meeting. Program & Book of Abstracts. July 7th – 9th, 2021 : PNO 2021 Online Event. – 2021, p. 84. Typ: GHG