Pracovná skupina

Laboratórium molekulárnej ekológie a metagenomiky