Pracovná skupina

Laboratórium molekulárnej ekológie a metagenomiky (MEM)

Laboratórium molekulárnej ekológie a metagenomiky (MEM) je súčasťou Oddelenia nižších rastlín (ONR) Botanického ústavu (BÚ) Centra biológie rastlín a biodiverzity (CBRB) SAV. MEM je prostriedkom na rozvoj a získavanie projektovej podpory pre pracovnú skupinu zaoberajúcu sa otázkami biodiverzity, evolúcie, interakcie a funkcie organizmov v ekosystémoch. Priestory laboratória MEM sú miestom, kde členovia pracovnej skupiny môžu rozvíjať svoje znalosti v oblasti spracovania enviromentálnej DNA, metód „next generation sequencing“, metabarcodingu, metagenomiky, transkriptomiky a ďalších aktuálnych postupov v oblasti molekulárnej ekológie. Cieľom pracovnej skupiny MEM je rozvoj spolupráce medzi organizačnými zložkami CBRB a ich oddeleniami, ako aj inými externými pracoviskami, rozšírenie možností pre podávanie návrhov projektov, vylepšenie kvality publikácii a lepšie využitie existujúcich znalostí a dát.