Výskumné témy

Fylogeografia a ekologická biogeografia, fylogenéza, biosystematika symbiotických organizmov, morfometrika, modelovanie ekologických ník, biodiverzita:

  • Symbiózy lichenizovaných húb: vplyv environmentálnych podmienok na evolúciu ich biontov
  • Fylogeografia a ekologická biogeografia lišajníkových symbióz (evolučné rocesy prebiehajúce v populáciách fylogeograficky zaujímavých lišajníkov s dôrazom na mediteránne elementy
  • Úloha biominerálov, oxalotrofia