Výskumné témy

Spočiatku som sa zameriaval najmä na hodnotenie diverzity húb v Záhorskej nížine. Predmetom mojich štúdií boli rody čeľade Russulaceae (Russula, Lactarius, Lactifluus), ktoré boli riešené biodiverzitnými, morfologickými a molekulárnymi prístupmi.

V súčasnosti sa viac zameriavam na hodnotenie trofických interakcií a distribúcie bazídiových húb v závislosti od meniacich sa ekologických podmienok. Mojím výskumným koníčkom je optimalizácia protokolov a molekulárne analýzy so špeciálnym záujmom o fylogenetické analýzy multi-loci dátových súborov a metabarcodingové analýzy.

Základné otázky riešené v rámci existujúcich projektov:

Využitie eDNA v ekológii húb

Ekológia húb v travino-bylinných porastoch

Metabarcoding pôdnej mykobioty a štúdium ich interakcií

Taxonómia a fylogenéza bazídiových húb