Základné info

Marhold, Karol prof. RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník; člen vedeckej rady
Tel.: 02/ 5942 6128
Fax: 02/ 5477 1948

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Karol/