Základné info

Zaliberová, Mária RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6176