Základné info

Vantarová, Katarína Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6173
Fax: 02/ 59426100

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Katka/