Základné info

Pekárik, Ladislav Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník