Základné info

Šlenker, Marek Mgr., PhD.

vedecký pracovníčk IIb