Základné info

Demecsová, Loriana Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6113