Základné info

Hindáková, Alica Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6138
Fax: 02/ 5942 6100

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/AlicaH/