Základné info

Kantor, Adam Mgr.

doktorand – duálne štúdium Cotutelle