Základné info

Kováč, Ján Mgr., PhD.

OF
Tel.: 02/ 5942 6118