Základné info

Vantarová, Katarína Mgr., PhD.

redakcia časopisu Biologia