Základné info

Rečková, Petra Ing.

referentka správy majetku
Tel.: 037/6943405