Základné info

Peterková, Darina Mgr., PhD.

odborný pracovník
Tel.: 02/ 5942 6134