Základné info

Bacigálová, Kamila RNDr. , CSc.

samostatná vedecká pracovníčka