Základné info

Polčičová, Alena Ing.

hlavná účtovníčka BÚ
Tel.: 02/59426103