Základné info

Kráľovičová, Eva Ing.

odborný pracovník s VŠ