Základné info

Goliašová, Kornélia RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6155
Fax: 02/ 59426100