Základné info

Adamčík, Slavomír Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho oddelenia
Tel.: 037/ 6943 130