Základné info

Luxová, Miroslava RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6115
Fax: 02/ 5942 6100