Základné info

Marhold, Karol prof. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník, člen vedeckej rady
Tel.: 0910128891
Fax: 02/ 5477 1948

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Karol/