Základné info

Slovák, Marek Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6161
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Marek/