Základné info

Polakovičová, Viera

technická pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6157