Základné info

Polakovičová, Viera

technický pracovník
Tel.: 02/ 5942 6157