Základné info

Tamás, Ladislav RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6116
Fax: 02/ 5477 1948