Základné info

Ťavoda, Ondrej RNDr.

odborný pracovník
Tel.: 02/ 5942 6156
Fax: 02/ 5477 1948