Základné info

Janišová, Monika Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6174
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Monika/