Základné info

Letz, Dominik Roman RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6146
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Roman/