Základné info

Dúbravková, Daniela RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
Tel.: 042/ 4323 765
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Danka/