Základné info

Šingliarová, Barbora RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovnílk
Tel.: 0905 577 899
Fax: 02/ 5477 1948

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Basa/