Základné info

Valentovičová, Katarína Mgr., PhD.

odborný pracovník
Tel.: 02/ 5942 6121