Základné info

Valentovičová, Katarína Mgr., PhD.

odborná pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6121