Základné info

Liptáková, Ľubica Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6119
Fax: 02/ 5942 6100

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Lubica/