Základné info

Španiel, Stanislav RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6160
Fax: 02/ 5477 1948

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Stano/