Základné info

Skokanová, Katarína RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 0903 922 398
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Jola/