Základné info

Šibíková, Mária Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6177
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Majka/