Základné info

Fialová, Ivana RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 5942 6115
ORCID: https://orcid.org/0217040