Základné info

Repka, Vladimír RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6134