Základné info

Galvánek, Dobromil Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník