Základné info

Gbúrová Štubňová, Eliška Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6170
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Eliska/