Welcome to Jana Podroužková-Medvecká's webpage

e-mail: jana(dot)medvecka(at)savba(dot)sk

Mgr. jana Podroužková Medvecká, PhD.

Department of Geobotany
Institute of Botany
Dúbravská cesta 9
SK-845 23 Bratislava
Slovak Republic

phone: 00421-259426170

jana_podrouzkova

Copyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)