Welcome to Ľubica Halušková's webpage

Education

2006 - 2010 PhD. Comenius University, Bratislava Peroxidázy koreňa jačmeňa a ich význam pre rast koreňa v podmienkach abiotického stresu
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Mistrík, CSc., Externé školiace pracovisko - Botanický ústav SAV, Bratislava
2004 – 2006 MSc. Comenius University, Bratislava Vplyv kadmia na aktivitu peroxidázy v koreňoch jačmeňa (Hordeum vulgare L.)
Školiteľ: Doc. RNDr. Igor Mistrík, CSc.

Copyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)