Konferencie

Štruktúra a funkcia koreňa

Miesto konania: Vysoké Tatry – Horný Smokovec
Termín: 12.09.2021 – 16.09.2021
Kontaktná osoba: RNDr. Ivana Fialová PhD. (i.fialova@savba.sk)