Konferencie

IX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti

Miesto konania: Bratislava – Devín
Termín: 21.06.2021 – 25.06.2021
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)

Štruktúra a funkcia koreňa

Miesto konania: Vysoké Tatry – Horný Smokovec
Termín: 12.09.2021 – 16.09.2021
Kontaktná osoba: RNDr. Ivana Fialová PhD. (i.fialova@savba.sk)