Oddelenie biodiverzity a ekológie

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr., PhD.037/ 6943 130
RNDr. , CSc.
Mgr., PhD.02/ 5942 6108
Ing., PhD.02/ 5942 6127
RNDr., PhD.02/ 5942 6125
RNDr., PhD.02/ 5942 6125
Mgr., PhD.
RNDr., PhD.0905 524 086
Mgr. , PhD.
RNDr., PhD.042/ 4323 765
Mgr., PhD.0908 592 598
Mgr., PhD.02/ 5942 6138
Ing., DrSc.045/ 5320 313
Mgr., PhD.02/ 5942 6174
RNDr., CSc.02/ 5942 6177
Ing.02/59426149
02/ 5942 6136
02/59426136
RNDr., PhD.
RNDr., PhD.02/ 5942 6176
Mgr., PhD.02/ 5942 6180
Mgr., PhD.
RNDr., PhD.02/ 5942 6168
RNDr., PhD.02/ 5942 6168
Mgr., PhD.02/ 5942 6177
Mgr., PhD.02/ 5942 6174
02/ 5942 6171
RNDr., DrSc.02/ 5942 6178
Mgr., PhD.02/ 5942 6173
Mgr., PhD.
RNDr., CSc.02/ 5942 6176

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
MSc.
MSc.