Oddelenie biodiverzity a ekológie

Vedúci oddelenia

RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

TitulMenoE-mailTelefón
, PhD.
Mgr., PhD.
Ing., PhD.02/ 5942 6127
RNDr., PhD.02/ 5942 6125
RNDr., PhD.02/ 5942 6125
Mgr., PhD.
RNDr., PhD.0905 524 086
Mgr. , PhD.
RNDr., PhD.042/ 4323 765
Mgr., PhD.0908 592 598
Mgr., PhD.02/ 5942 6138
Ing., DrSc.045/ 5320 313
Mgr., PhD.02/ 5942 6174
RNDr., CSc.02/ 5942 6177
, PhD.
RNDr., PhD.
RNDr., PhD.02/ 5942 6176
Mgr., PhD.02/ 5942 6180
Mgr., PhD.
Mgr., PhD.
RNDr., PhD.02/ 5942 6168
RNDr., PhD.02/ 5942 6168
Mgr., PhD.02/ 5942 6177
Mgr., PhD.02/ 5942 6174
RNDr., DrSc.02/ 5942 6178
Mgr., PhD.02/ 5942 6173

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Technickí zamestnanci

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr., PhD.02/59426/114
Mgr.
Mgr.

Emeritní zamestnanci

TitulMenoE-mailTelefón
RNDr., CSc.02/ 5942 6176