Oddelenie experimentálnej biológie rastlín

Vedúca oddelenia

Mgr. Veronika Zelinová, PhD.

TitulMenoE-mailTelefón
Ing.02/ 5942 6113
Mgr., PhD.02/ 5942 6113
Mgr., PhD.
Mgr., PhD.02/ 5942 6114
RNDr., PhD.02/ 5942 6115
Ing.02/ 5942 6119
doc. RNDr., DrSc.02/ 5942 6129
Mgr.02/ 5942 6117
Mgr. , PhD.
Mgr.+421259426135
Ing., PhD.02 5942 6133
Mgr., PhD.02/ 5942 6119
Mgr., PhD.
RNDr., PhD.02/ 5942 6116
doc. RNDr., PhD.02/ 5942 6121
Mgr., PhD.
Mgr., PhD.02/ 5942 6121
Mgr., PhD.02/ 5942 6121

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón

Technickí zamestnanci

TitulMenoE-mailTelefón
02/ 5942 6117

Emeritní zamestnanci

TitulMenoE-mailTelefón