Publications

OBE senior researcher
Ing. Tomáš Čejka, PhD.

Publications for year 2023

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • BERAN, Luboš - ŠLACHTOVÁ, Erika - ČEJKA, Tomáš. Diverzita vodních měkkýšů řeky Turiec (Slovensko) = Diversity of aquatic molluscs of the river Turiec (Slovakia). In Malacologica Bohemoslovaca : Časopis o měkkýších kontinentální Evropy, 2023, vol. 22, p. 13-18. ISSN 1336-6939. Typ: AECA
  • BERAN, Luboš - ČEJKA, Tomáš - ADAMCOVÁ, Tereza - COUFAL, Radovan - ČAČANÝ, Juraj - HORÁČKOVÁ, Jitka - JUŘIČKOVÁ, Lucie - PODROUŽKOVÁ, Štěpánka - ŘÍHOVÁ, Dagmar - ŠLACHTOVÁ, Erika - HORSÁK, Michal. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. In Malacologica Bohemoslovaca : Časopis o měkkýších kontinentální Evropy, 2023, vol. 22, p. 37-47. ISSN 1336-6939. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Typ: AECA
  • ELIÁŠ, Pavol jun.** - MÁJEKOVÁ, Jana - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - DUDÁŠ, Matej - LETZ, Dominik Roman - MEREĎA, Pavol, ml. - BAKAY, Ladislav - ČEJKA, Tomáš - DÍTĚ, Daniel - DÍTĚ, Zuzana - ĎURIŠOVÁ, Ľuba - GREGOREK, Róbert - KIRÁLY, Gergely - MÁRTONFIOVÁ, Lenka - MÁRTONFI, Pavol - SPANYIK, Filip - SVITKOVÁ, Ivana - HRIVNÁK, Richard. New alien vascular plants of Slovakia: records from 2008–2021. In BioInvasions Records : International journal on field research on biological invasions, 2023, vol. 12, no. 1, p. 1-30. (2022: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.388 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2242-1300. Dostupné na: https://doi.org/10.3391/bir.2023.12.1.01 Typ: ADCA
  • PIŠÚT, Peter** - PROCHÁZKA, Juraj - UHERČÍKOVÁ, Eva - MATEČNÝ, I. - RUSINKO, Adam - ČEJKA, Tomáš. Palaeomeander of the Rudava River (SW Slovakia) – an insight into the evolution of landscape and vegetation. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 2, s. 125-158. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.2.07 Typ: ADNB