Publications

OBE senior researcher
Ing. Tomáš Čejka, PhD.

Publications for year 2022

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Choose year

Publications

  • ČEJKA, Tomáš - ČERNECKÝ, Ján. Molluscs (Mollusca) of the Latorica protected landscape area (Eastern Slovakia) [Mäkkýše (Mollusca) Chránenej krajinnej oblasti Latorica (Východné Slovensko)]. In Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak Republic, 2021, p. 32-60. ISBN 978-80-8184-096-8. Typ: ABD
  • ČEJKA, Tomáš**. Diversity and classification of the terrestrial molluscan fauna in the Danube Plain, Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 3, p. 739-748. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01013-x Typ: ADDA
  • ČEJKA, Tomáš - BERAN, Luboš - COUFAL, Radovan - DVOŘÁK, Libor - HORÁČKOVÁ, Jitka - HORSÁKOVÁ, Veronika - JUŘIČKOVÁ, Lucie - KORÁBEK, Ondřej - ADAMCOVÁ, Tereza - SZABÓOVÁ, Dana - ŠKODOVÁ, Jana - HORSÁK, Michal. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. In Malacologica Bohemoslovaca : Časopis o měkkýších kontinentální Evropy, 2022, vol. 21, p. 49-62. ISSN 1336-6939. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Typ: AECA
  • ČEJKA, Tomáš. Determinácia malakozoologického materiálu z pohrebiska vo Veľkom Mederi = Determination of malacozoological material from the burial ground in Veľký Meder. In ZÁBOJNÍK, Jozef - VARSIK, Vladimír. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Veľkom Mederi. 1. vydanie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021, s. 191-192. ISBN 978-80-8196-01-5. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Typ: AEDA
  • ČEJKA, Tomáš. Mäkkýše Stupavy a blízkeho okolia. In Záhorie : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria, 2022, roč. 31, č. 3, s. 21-24. ISSN 1335-7840. Typ: BDF
  • ČIAMPOR, Fedor, ml. - LAŠŠOVÁ, Kristína - ŠAMULKOVÁ, Michaela - TUHRINOVÁ, Kornélia - MACKO, Patrik - VARGOVČÍK, Ondrej - LINSKÝ, Marek - PEKÁRIK, Ladislav - ČEJKA, Tomáš - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Small, but important, players in the global barcoding field (lessons learned from the barcoding Slovak freshwater biota). In International Conference on DNA Barcoding and Biodiversity, 25-27 May 2022, Park Hotel Moskva, Sofia. Book of Abstracts. - Sofia : Institute of Plant Physiology and Genetics, 2022, s. 30-31. ISBN 978-954-25-0382-8. Typ: AFG
  • SABOL, Martin** - HROMADOVÁ, Bibiána - ČEJKA, Tomáš - TÓTH, Csaba - ŠEDIVÁ, Mária - HRIADEL, Pavol. Late Pleistocene fossil assemblages from the travertine site of Bešeňová Báňa - indicators of a potential presence of prehistoric man. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2022, vol. 304, no. 1, p. 51-103. (2021: 1.042 - IF, Q4 - JCR, 0.401 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0077-7749. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/njgpa/2022/1057 Typ: ADCA