Publications

OBE leading researcher
Ing. Richard Hrivnák, DrSc.

Publications for year 2022

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Choose year

Publications

 • DŘEVOJAN, Pavel - BLAHUT, Petr - HOMOLOVÁ, Zuzana - HRADÍLEK, Z. - HRIVNÁK, Richard - KUČERA, Jan - MIKULÁŠKOVÁ, Eva - PALICE, Zdeněk - PETERKA, Tomáš - PLAČEK, Josef - SLEZÁK, Michal - ŠTECHOVÁ, Táňa - VICHEROVÁ, Eliška. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII = Interesting bryofloristic records XXXVII. In Bryonora : zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS, 2022, č. 69, s. 46-54. ISSN 0862-8904. Typ: ADEB
 • DUDÁŠ, Matej - ĎURIŠOVÁ, Ľuba - ELIÁŠ, Pavol jun. - GÓRECKI, Artur - HRIVNÁK, Richard - KŠIŇAN, S. - MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, Miroslava - PLISZKO, Artur. New floristic records from Central Europe 8 (reports 109-121). Editor Matej Dudáš. In Thaiszia, 2021, vol. 31, no. 2, p. 213-223. (2020: 0.246 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0420. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/TJB2021-2-05 Typ: ADNB
 • HINDÁKOVÁ, Alica - GĄBKA, Maciej - HRIVNÁK, Richard**. Checklist, Red List, and Distribution Pattern of Charophytes (Charophyceae, Charales) in Slovakia Based on Critical Revision of Herbarium Specimens. In Diversity, 2022, vol. 14, no. 11, art. no. 897. (2021: 3.029 - IF, Q2 - JCR, 0.668 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d14110897 Typ: ADCA
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - VALACHOVIČ, Milan. Alno glutinosae-Populetea albae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 69-106. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan - BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Alnetea glutinosae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 27-50. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • HRIVNÁK, Richard** - JARČUŠKA, Benjamín - JAROLÍMEK, Ivan - KOCHJAROVÁ, Judita - MÁJEKOVÁ, Jana - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - SLEZÁK, Michal. Comparative diversity of vascular plants in black alder floodplain and swamp forests of Central European biogeographical regions. In Biodiversity Data Journal, 2022, vol. 10, art. no. e90281. (2021: 1.540 - IF, Q3 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1314-2836. Typ: ADCA
 • HRIVNÁK, Richard** - BOŠEĽA, Michal - SLEZÁK, Michal - LUKAC, Martin - SVITKOVÁ, Ivana - GIZELA, Jaroslav - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - HRIVNÁK, Matúš - KLIMENT, Ján - KNOPP, Vlastimil - SENKO, Dušan - UJHÁZYOVÁ, Mariana - VALACHOVIČ, Milan - WIEZIK, Maroš - MÁLIŠ, František. Competition for soil resources forces a trade-off between enhancing tree productivity and understorey species richness in managed beech forests. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 849, art. no. 157825. (2021: 10.753 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157825 Typ: ADCA
 • Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. Editori Richard Hrivnák, Michal Slezák. Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022. 123 s. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf. ISBN 978-80-974243-0-5 (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: FAI
 • KLIMENT, Ján - HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan - SLEZÁK, Michal**. New mutations for two association names of forest plant comminuties. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 4, p. 981-982. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00981-w Typ: ADDA
 • PETERKA, Tomáš** - TICHÝ, Lubomír - HORSÁKOVÁ, Veronika - HÁJKOVÁ, Petra - COUFAL, Radovan - PETR, Libor - DÍTĚ, Daniel - HRADÍLEK, Z. - HRIVNÁK, Richard - JIROUŠEK, Martin - PLÁŠEK, Vítězslav - PLESKOVÁ, Zuzana - SINGH, Patrícia - ŠMERDOVÁ, Eva - ŠTECHOVÁ, Táňa - MIKULÁŠKOVÁ, Eva - HORSÁK, Michal - HÁJEK, Michal. The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. In Biodiversity and Conservation, 2022, vol. 31, no. 1, p. 39-57. (2021: 4.296 - IF, Q1 - JCR, 0.974 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0960-3115. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0 Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Michal** - DOUDA, Jan - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - SENKO, Dušan - HRIVNÁK, Richard. Topographic indices predict the diversity of Red List and non-native plant species in human-altered riparian ecosystems. In Ecological Indicators, 2022, vol. 139, art. no. 108949. (2021: 6.263 - IF, Q1 - JCR, 1.284 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1470-160X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108949 Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Michal - DOUDA, Jan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - JAROLÍMEK, Ivan - KOCHJAROVÁ, Judita - MÁJEKOVÁ, Jana - HRIVNÁK, Richard. Resource limitation and soil toxicity shape species dominance and diversity in wetland forests across biogeographical regions. In Biogeography of the Carpathians. The Third Interdisciplinary Syposium, 12-14 September 2022, Prague, Czech Republic : Book of Abstracts. - Praha : Faculty of Science, Charles University, 2022, s. 82. ISBN 978-80-7444-094-6. (The Third Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians") Typ: AFK
 • SLEZÁK, Michal** - DUDÁŠ, Matej - ELIÁŠ, Pavol jun. - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - HRIVNÁK, Richard - MÁJEKOVÁ, Jana - SVITKOVÁ, Ivana. Diversity patterns of alien vascular plants in railway stations of Slovakia. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 52. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - KOLLÁR, Jozef - NOVÁK, Pavel - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - UJHÁZYOVÁ, Mariana. Carpino-Fagetea sylvaticae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 317-493. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan - HRIVNÁK, Richard. Franguletea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 53-65. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • VALACHOVIČ, Milan - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - SLEZÁK, Michal - HRIVNÁK, Richard. Salicetea purpureae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 109-134. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • VALACHOVIČ, Milan** - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - BERNÁTOVÁ, Dana - HRIVNÁK, Richard - JAROLÍMEK, Ivan - KANKA, Róbert - KOLLÁR, Jozef - MÁLIŠ, František - ROLEČEK, Jan - SLEZÁK, Michal - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária - UHLÍŘOVÁ, Jana - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - ŽARNOVIČAN, Hubert. Plant communities of Slovakia. 6. Forest and shrub vegetation [Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Vegetácia lesov a krovín]. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 99. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFH
 • WIĘCŁAW, Helena** - BOSIACKA, Beata - HRIVNÁK, Richard - DAJDOK, Zygmunt - MESTERHÁZY, Attila - KOOPMAN, Jacob. Morphological variability of Carex buekii (Cyperaceae) as a function of soil conditions: a case study of the Central European populations. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, art. no. 11761. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-15894-0 Typ: ADCA